L

Praktfullt bygghantverk i Sverige

Nu är Byggfusk programmen igång igen. Nu sitter svenska folket klistrade vid TV apparaterna för att se det hemska lidandet som familjer råkar ut för på grund av de otroligt dåliga ombyggnader och entreprenader, som vissa ljusskygga personer håller på med.

Att bara kalla dessa för byggare och hantverkare är nedslående för branschen. Det är inga representanter för hela branschen och bör istället tillskrivas ”bovar och banditer som fuskar inom byggbranschen”. Sådana finns i de flesta branscher och är inte fler i än att de kan räknas till ett hundra tal i Sverige av c:a 300.000 små och medelstora företag (SME). Ändå drar sig inte programledaren för programmet att dra upp detta som att det förekommer ett allmänt fuskande i branschen.

I samtalet med en av de drabbade familjerna sa kvinnan till programledaren: - ”Det är ju väl att det inte är så vanligt, i alla fall”. Varpå programledaren svarade: - ”Tyvärr är det vanligt”. Vad bygger man sådana uppgifter från? Är det medvetet som man gör detta för att skapa större dramatik och högre tittarsiffror? Eller är det för att själva framstå som ”frälsare” för allt vad bygghantverk heter. Själv har jag inte stött på riktigt dåligt utfört hantverk, som genomförts utan kunnande och kompetens, mer än ett tiotal gånger under min tid som jurist.

Jag har också haft ett sådant ärende uppe i domstol, där vi förlikades utan att min klient drabbades. Reklamationer förekommer i en, vad jag tycker normal omfattning men det är inte ”Byggfusk”. Men om vi istället tar konsumenter som strider mot bygghantverkarna, genom att hålla inne pengar, kräva avdrag på köpeskillingen, är betalningstrotsiga, som klagar och hittar på nytt hela tiden, då har jag stött på många ärenden.

Bara i Lunds Tingsrätt har jag haft åtminstone tio ärenden de senaste fem åren där jag i detalj i målen försökt hitta någon motvikt till konsumentkraven. Konsumenternas ombud är inte sena med att nyttja lagen till sin klients fördel på närmast exempellösa sätt. Skulle jag jämföra målen, måste jag säga att det är mycket lättare att vara ombud för en konsument än en byggare.

Hela lagstiftningen med Konsumenttjänstlagen (KtjL) är ju alldeles för tungt vägande till konsumentens fördel. Jag vill gå tillbaka till ”byggfusket”. Jag har följande talande statistik för 2016: Antal genomförda ROT uppdrag  1 033 905 st. Antal anmälningar till Konsumentvägledare  10 903 st Antal anmälningar till ARN   1795 st Antal avgjorda ärenden i ARN  958 st Antal avgjorda ärenden i ARN till anmälarens fördel 52 st Jag utmanar nu programledarna i Byggfuskprogrammet!

Är det denna statistik de bygger sina omdömen på? Finns det något i denna statistik som talar för ett allmänt spritt ”byggfusk” i landet? Eller finns det statistik hos dem som inte jag känner till? Nej, det är inte det som är problemet. Problemet är att det byggs upp ett misstroende mot byggarna och bygghantverkarna.

För en del konsumenter byggs det upp tankar om att de är okunniga, inkompetenta, oskolade och därmed lättlurade. Denna grupp av konsumenter är de som bor i de pampigaste villorna på vilka byggarbeten utförs och som sitter på höga positioner och löner. De vet exakt hur Konsumenttjänstlagen är utformad och de är inte sena med att utnyttja detta. Bara de tre ärenden som varit uppe i HD de senaste åren, som i alla tre fallen dömdes till konsumentens fördel sparade de tre konsumenterna över en miljon. Det var tjänster som gjort att deras bostäder byggts på med ansenliga marknadsvärden utan att konsumenten har behövt betala. Det går ju inte att göra ett byggarbete ogjort. De §§ som prövades var 51 Särskilda bestämmelser vid småhusentreprenader, 40 Specificerad räkning och 36 om Priset. Inte i något av dessa tre ärenden handlade det om ”byggfusk” inte ens om vanliga reklamationer, utan om betalningen.

Utan att göra anspråk på en empirisk korrekt statistik har jag via handuppräckning på frågor fått svaret att i genomsnitt frånfaller bygghantverkaren 7,4  miljarder  varje år på grund av ”tjafs” med kunden om priset, förlikningar och domar i tingsrätterna. Tendensen är att konsumenternas ”allmäntrots” mot bygghantverkare ökar varje gång en ny programserie med Byggfuskarna startar. Avslutningsvis kan jag också berätta att av de 10 903 klagomålen till kommunernas Konsumentrådgivare är det enbart en liten del som handlar om reklamationer. De flesta klagomålen handlar om priset, och avtalet.

 

Sten Folkesson Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Publicerad tisdag, 14 november 2017 16:37 Uppdaterad tisdag, 14 november 2017 16:40