Dag: 22 juni 2022

Byggstarterna av nyproduktionsprojekt ökade med 1,0 procent under maj enligt Byggfaktas Byggstartsindikator. Mellan maj 2021 och maj 2022, har Byggstartsindikatorn ökat med 8 procent.

Amsterdams hamn ska bli Europas viktigaste och cirkulära knutpunkt. Nautiska samordningscentret som byggts i hamnen återspeglar ambitionen då hela konstruktionen – väggar, golv och tak är byggd med Metsä Woods träprodukter Kerto LVL.

Byggnaden, som fått Breaam Excellent-certifiering och har ett lågt koldioxidavtryck, är helt cirkulär då den kan nedmonteras och återuppbyggas igen.

I  Kista planeras  det nu för 8000 nya bostäder.   20 miljarder kommer  att investeras i stadsdelen.

Tillsammans med Barkarby och Norra Djurgårdsstaden tillhör Kista  de  stadsdelar i Stockholm där  det byggs  som  mest.

Enligt Byggföretagens senaste Byggbarometer har 88 procent av byggföretag verksamma i Sverige svårt att få tag på arbetskraft. Bristen på arbetskraft leder till färre affärer.

En orolig bostadsmarknad och ett förändrat konjunkturläge har börjat påverka svenskarnas renoveringsvanor. Energibesparande investeringar som rör hemmet ökar på bekostnad av badrum- och köksrenoveringar visar färska siffror från marknadsplatsen Offerta.

GRÄDDÖ BYGG HAR MEDVIND

Inga prefabhus – i alla fall något väldigt sällsynt. Arkitektritade hus. Många sommargäster men också fast boende som kunder. Omfattande renoveringar.  Gräddö Bygg & Snickeri heter firman som tillhör Roslagens mest anlitade – det gäller både stora som mindre hus. Både hus för sommargäster som för fast boende.