Månad: augusti 2022

JOXAB – HÄNGIVNA ENTREPRENÖRERS FÖRETAG

Firma Joxab är en akronym (fint ord i tiden för förkortning!) för Johan (John som inte längre har engagemang i företaget ) Oskar och Max. En familjefirma brukar de säga, två bröder bakom byggfirman – men så är det egentligen inte.

Dock, Johan Bartholdsson, Oskar Feldt och Max Sjövall står varandra mycket nära. Barndomskompisar, samma uppväxt, samma skola. Och inte minst, samma starka intresse för hantverket. Att snickra och att bygga. Kan inte bli annat än en gemensam firma. Joxab!

Efter sitt bästa första kvartal någonsin sedan insamlingen av limträstatistik startade 1997, upplever limträbranschen nu en något minskad efterfrågan på framför allt lagerbalk. Efterfrågan på limträ till stora projekt är dock fortsättningsvis mycket hög och limträtillverkarna ser positivt på framtiden.

Det är dags att rusa upp utemiljön i bostadsområdet Linnéparken i Piteå. Norconsult har tillsammans med beställaren Pitebo sett över de befintliga värdena på platsen, bland annat den fantastiska grönskan, för att se över hur hyresgästerna kan få en hemtrevlig utemiljö som håller över tid.

AMF Fastigheter välkomnar två skulpturer av konstnären Siri Carlén till Jakobsbergsgatan. Skulpturerna – som är en del i konstfestivalen Wallstreet Stockholm där AMF Fastigheter är partner – kommer att förbli ett bestående inslag i gatubilden.

NCC och Svea Solar har inlett ett samarbete för att påskynda utbyggnaden av solenergi och därmed bidra till klimatomställningen. Hittills omfattar samarbetet minst två projekt och ambitionen är att det ska bli många fler. Det första projektet som förväntas färdigställas ligger i Björke utanför Gävle. Solparken blir den största i Norrland.

Den 1 september 2022 är det för femte året i rad dags för Arkitekturdagen på Form/Design Center i Malmö. Sveriges Arkitekter arrangerar tillsammans med Form/Design Center en heldag om framtidens arkitektur och arkitektroll.

Arkitekturdagen är fylld av mingel, samtal och föreläsningar på plats i huset – fri entré, ingen anmälan krävs. Programmet livesänds även på formdesigncenter.com och arkitekt.se

De samhällsekonomiska effekterna av ett stopp för Cementas kalkbrytning i Slite på Gotland är mer omfattande än vad som tidigare framkommit.
Det visar en ny rapport framtagen på uppdrag av Byggföretagen. – Produktionsbortfallet skulle få stor påverkan för gruvindustrin, planerade infrastrukturprojekt och produktionen av vindkraft, säger Fredrik Isaksson, chefekonom, Byggföretagen.

HÄR VIBRERAR HISTORIEN I VÄGGARNA

Stockholms Snickarmästareförening –förening med anor.
En förening som startades 1578. Nästan 200 år före utropandes av Amerikas Förenta Stater. Vi talar om ärevördiga Stockholm Snickarmästareförening. En förening med drygt 100 medlemmar i Stockholm. Föreningen etablerades 1882, några år efter det att skråväsendet upphört. Föreningen möts i ett  äldre hus i Gamla Stan, ett hus med historia, som sig bör när det gäller en förening som denna.

Byggföretaget NCC har kartlagt återvinning av plast inom byggbranschen. Projektet har finansierats av Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, förkortat SBUF. En fallstudie har gjorts där olika lösningar har testats.