Månad: augusti 2022

Limträbranschen uppvisar sitt bästa första kvartal sedan insamlingen av limträstatistik startade 1997. Både projektbalk och lagerbalk ökade 5 procent i mars jämfört med samma månad föregående år.

Trots att framtiden innehåller vissa orosmoment har branschens aktörer stora förhoppningar och tror på en fortsatt hög efterfrågan.

Konkurserna har hittills i år varit de lägsta på tio år, enligt färsk statistik från Upplysningscentralen. Under maj månad var antalet konkurser två procent lägre i jämförelse med maj månad i fjol. Särskilt påtaglig är minskningen inom branscher såsom hotell- och restaurang – som minskat med 41 procent.

– Det vi ser är ett uppdämt behov av att konsumera och roa sig, men det kommer att komma ett bakslag”, menar Johanna Blomé, ekonom på Upplysningscentralen

Världens största globformade byggnad ritat av Bergs arkitekter.
Danska C.F. Møller Architects ska under kommande åren medverka i att rusta upp Globenområdet.  Bergs arkitekter, som numera ingår i Møller Architects, var den firma som ritade Globen.

Byggstarterna av nyproduktionsprojekt föll under juli med 1,3 procent enligt Byggfaktas Byggstartsindikator. Utfallet för tidigare månader under 2022 har också reviderats ned kraftigt vilket bidrar till bilden av fallande byggstarter. Mellan juli 2021 och juli 2022, har Byggstartsindikatorn minskat med 6,2 procent.

Gsite, en molnbaserad programvara för projektstyrning och informationshantering, har nominerats till Årets Byggprogramvara (Construction Software of the Year) vid London Construction Awards den 23:e september.

Nordiske Medier ger sig in på den svenska marknaden med sitt digitala verktyg för bevakning av bygg- och anläggningsprojekt, Projektagenten. Det sker mindre än ett år efter den lyckade lanseringen i Danmark.

Efter sitt bästa första kvartal någonsin sedan insamlingen av limträstatistik startade 1997, upplever limträbranschen nu en något minskad efterfrågan på framför allt lagerbalk. Efterfrågan på limträ till stora projekt är dock fortsättningsvis mycket hög och limträtillverkarna ser positivt på framtiden.

Ahlsell är företaget som varje byggare möter i sin vardag. Ahlsell är ett stort företag med en synnerligen decentraliserad organisation. Det är denna organisation som är nyckeln till företagets framgång.
Ahlsell ser saker och ting utifrån den enskilde företagarens perspektiv. Ett stort företag med förmågan till att ha blick för vad den enskilde kunden efterfrågar.