Dag: 14 september 2022

På Wiklunds Åkeris nya återbruksanläggning i Kallhäll norr om Stockholm får byggmaterial en andrachans. Material som i annat fall skulle ha kasserats som avfall.  När anläggningen invigdes fanns där många större fastighetsägare och byggentreprenörer.

RENAULT MASTER H2-TECH!

I år kommer ett nytt transportfordon på vätgas ut på marknaden. Bilen har namnet Renault Master H2-Tech och kommer från företaget Hyvia. Hyvia är ett samarbete mellan franska Renault och amerikanska teknikbolaget Plug Power. Samarbetet gäller fordon på vätgas. Chassie och motorteknik står Renault för, kunskap om fordon på vätgas står Plug Power för.

Retursystem Byggpall tog i somras krafttag för att ytterligare öka cirkulariteten inom den svenska byggbranschen. Den 1 augusti höjdes därför ersättningen för att i ännu högre grad öka incitamentet för återbruk av byggpallarna.

Ersättningen för en byggpall helpall är nu 160 kr och för en byggpall halvpall 90 kr när de säljs tillbaka direkt till retursystemets upphandlade pallaktör (Norrlandspall AB. Precis som tidigare gäller ersättningen även om byggpallarna är trasiga.

Sverige tar över den CEN-kommitté som tar fram och förvaltar standarder om beständighet för trä och träbaserade produkter. Nu pågår arbetet med att tillsätta en svensk ordförande. SIS, den svenska standardiseringsorganisationen, har föreslagit Mats Westin.

Ovan jord är det närmare 30 grader varmt, men 80 meter under marken är temperaturen precis lagom för att titta på företagets två senaste  investeringar från Scantruck AB. Vi är på besök tillsammans med företaget Implenia i arbetet för en bygget av en förlängd tunnelbana i Stockholm.

Byggstarterna av nyproduktionsprojekt föll under juli med 1,3 procent enligt Byggfaktas Byggstartsindikator. Utfallet för tidigare månader under 2022 har också reviderats ned kraftigt vilket bidrar till bilden av fallande byggstarter. Mellan juli 2021 och juli 2022, har Byggstartsindikatorn minskat med 6,2 procent.