Månad: november 2022

Sorseledörren går nu på offensiven. Tidigare sålde företaget sina ytterdörrar till främst bygghandel och tillverkare av friggebodar. Nu vänder man sig också till fler privata kunder.

– Vår satsning har redan gett utdelning, intresset bland privatkunderna är påtagligt, säger Magnus Nordlund, chef för verksamheten i Sorsele.

Bygginvesteringarna i bostäder, lokaler och anläggningar krymper med nästan tio procent under 2023 enligt Byggföretagens nya konjunkturprognos. Skillnaderna mellan olika regioner är dock stora.

Förra året lanserades Bosch Professional Safety Index, en undersökning som tog tempen på säkerhetsmedvetenheten bland hantverkare.

I 2022-års undersökning står det klart att det fortfarande finns mycket arbete kvar att göra på området.Index ligger kvar på 67 – en bra bit under idealet 100 – och bland de tillfrågade uppger fler att det inträffat en arbetsskada med bestående men som följd på deras arbetsplats.

Betonggjutning har hittills inneburit formar i plywood eller kanalplast. Två material som medför höga kostnader, samtidigt som plasten är ett problem för miljömedvetna byggföretag.

Nu kommer wellpapp, som ett helt nytt alternativ. Avsevärt billigare och samtidigt okomplicerat i miljösammanhang. Fullt återvinningsbart och utan skadlig inverkan om något råkar hamna i naturen.

NCC och Svea Solar har inlett ett samarbete för att påskynda utbyggnaden av solenergi och därmed bidra till klimatomställningen. Hittills omfattar samarbetet minst två projekt och ambitionen är att det ska bli många fler. Det första projektet som förväntas färdigställas ligger i Björke utanför Gävle. Solparken blir den största i Norrland.

Bygginvesteringarna i bostäder, lokaler och anläggningar krymper med nästan tio procent under 2023 enligt Byggföretagens nya konjunkturprognos. Skillnaderna mellan olika regioner är dock stora.

Moelven levererar ett bra resultat för tredje kvartalet, men varnar för att tiden framöver kommer att vara utmanande. – Marknaden har förändrats, elkostnaderna stiger och det är osäkra tider, säger Moelvens koncernchef Morten Kristiansen.