Månad: november 2022

En i golfgänget behövde köket renoverat och snart var byggfirman Eliassons Bygg igång

Bra läsning ur tidningen Byggaren

”Vi som kan snickra kan oftast även mura.” Den som säger detta är Lars Eliasson, entreprenör och byggare verksam som snickare i Ängelholm och nordvästra Skåne sedan tjugo år tillbaka. Allt började i liten skala, firman växte dock ganska hastigt, efter några år tillhörde Eliassons Bygg de medelstora byggarna i staden.

Sika lanserar nu det universella golv- och vägglimmet CascoProff GP Plus inom varumärket Casco Floor Expert. Egenskaperna från populära CascoProff GP finns kvar men Pluset innebär en vidareutveckling vilket resulterat i ett nytt lim med lägre vikt.

Ett oanmält arbetsplatsbesök ledde till att en underentreprenör sades upp med omedelbar verkan. En kontroll med hemlandets försäkringskassa visade att intyg var förfalskade.

Företaget Patriam får nu förvärva fastigheten Fågelbärsträdet 12 på John Ericssonsgatan 4 invid Norr Mälarstrand.
Detaljplanen medger en utveckling av en ny bostadsbyggnad och rivningslov finns för den befintliga byggnaden.

Arkitekt föreslår nya studiemiljöer.

– Det kanske låter banalt att prata om golv och möjligheten att sitta på golvet när det gäller utveckling av skolbyggnader. Men valet att bygga en skofri skola påverkar en rad andra beslut under byggprocessen – som i slutändan kan leda till förbättrade inlärningsmöjligheter för eleverna.