År: 2022

Kontorsbyggnaden Portalen i Värtahamnen utformas med en kvalitativ gestaltning och stort fokus på hållbarhet. LINK Arkitektur, som står för både arkitektur och landskap, har följt projektet sedan vinsten av det parallella uppdraget.

Ett uttrycksfullt bostadskvarter, ett grönskande omvårdnadsboende och ett socialt mobilitetshus. Riksbyggen, Odalen Fastigheter och FOJAB tog hem uppdraget att utforma ett stadskvarter på Pottholmen – den nya entrén till världsarvsstaden Karlskrona.

En i golfgänget behövde köket renoverat och snart var byggfirman Eliassons Bygg igång

Bra läsning ur tidningen Byggaren

”Vi som kan snickra kan oftast även mura.” Den som säger detta är Lars Eliasson, entreprenör och byggare verksam som snickare i Ängelholm och nordvästra Skåne sedan tjugo år tillbaka. Allt började i liten skala, firman växte dock ganska hastigt, efter några år tillhörde Eliassons Bygg de medelstora byggarna i staden.

Sika lanserar nu det universella golv- och vägglimmet CascoProff GP Plus inom varumärket Casco Floor Expert. Egenskaperna från populära CascoProff GP finns kvar men Pluset innebär en vidareutveckling vilket resulterat i ett nytt lim med lägre vikt.

Ett oanmält arbetsplatsbesök ledde till att en underentreprenör sades upp med omedelbar verkan. En kontroll med hemlandets försäkringskassa visade att intyg var förfalskade.

Företaget Patriam får nu förvärva fastigheten Fågelbärsträdet 12 på John Ericssonsgatan 4 invid Norr Mälarstrand.
Detaljplanen medger en utveckling av en ny bostadsbyggnad och rivningslov finns för den befintliga byggnaden.

Arkitekt föreslår nya studiemiljöer.

– Det kanske låter banalt att prata om golv och möjligheten att sitta på golvet när det gäller utveckling av skolbyggnader. Men valet att bygga en skofri skola påverkar en rad andra beslut under byggprocessen – som i slutändan kan leda till förbättrade inlärningsmöjligheter för eleverna.

Nordvästra Skåne är en region i Sverige präglad av god företagsamhet. Här finns en byggmarknad som ofta kan berätta om tillväxt. Ett av dessa företag som växt kraftigt under senare år heter Ebbessons Bygg.

Under 12 år har Peter Ebbesson, snickaren från Ekebo utanför Klippan, byggt upp en firma från en
anställd – han själv – till ett byggföretag med elva medarbetare och en omsättning på 18
miljoner kronor. Senaste specialiteten är att bygga villor.

Efter sitt bästa första kvartal någonsin sedan insamlingen av limträstatistik startade 1997, upplever limträbranschen nu en något minskad efterfrågan på framför allt lagerbalk.

Boverket publicerar nu en reviderad byggprognos. Förutsättningarna på bostadsmarknaden har försämrats snabbt under 2022, med kraftigt stigande räntor och energipriser. Hushållens köpkraft har försvagats avsevärt.