År: 2023

Kiilto som varit en framåtriktad aktör på den svenska byggmarknaden och med över 100 års erfarenhet av att producera världsledande kemiska industrilösningar, presenterar ett banbrytande koncept för lim.

Byggnadssystem i trä och betong möjliggör ett ökat användande av trä i moderna byggnader. Studier har utvärderat dynamiska egenskaper i två byggnader med ett tydligt fokus på att ge konstruktörer vägledning vid projektering.

Festool kan nu presentera en klart intressant produkt. Exoskelett Exo Active är namnet, som bildar en enhet med kroppen. Ingen del stör, ingen rem stramar åt.

I somras invigdes en ny mötesplats i Göteborg. En gammal parkering i Tynnered förvandlades till en häftig lekplats med hinderbana och en drake som vaktar över äventyret.

Nu för tiden är det inte som förr, när installationer i ett badrum ska göras. Det krävs betydligt mer att tänka på innan badrummet är färdigt.

Precis som med mycket annat är det idag möjligt att göra ett medvetet val när det kommer till ytterdörrar.

Ju mindre spill på en arbetsplats, desto bättre ekonomi blir det på jobbet. Om de produkter som nyttjas kan användas fullt ut, desto bättre. Men så är det ju inte alltid. Men om det vore så, då går räkningen ner i slutänden för kunden. Alltså, något som är eftersträvansvärt både hos företag och kund.

Det ekonomiska läget skakar bygg- och anläggningsbranschen. I Byggföretagens nya Byggbarometer uppger sju av tio företagare att man bekymras över konjunkturen.