Dag: 16 januari 2023

Arbetsplatsolyckor där hantverkare skadat sig på maskiner har alltid varit en utmaning för varje yrkesutövare. Företaget Bosch har under senare år satsat stora belopp på att utveckla just säkra maskiner.

Nu kommer en ny generation verktyg från Bosch där målet är att minimera skadorna till noll. Inte minst har målet varit att minska vibrationen i maskinen – allt för att ge hantverkaren en så säker arbetsmiljö som möjligt.

Nationalmuseum har mottagit stolen Wiurila Chair formgiven av Bernadotte & Kylberg som donation till samlingarna.
Stolen skapades ursprungligen för en restaurang på den finska herrgården Wiurila som ligger i Halikko i den södra delen av Finland. Donationen kommer från det finska designföretaget Made by Choice.

Inspirerande limträprojekt saknas inte när limträbranschen gör en sammanfattning av 2022. Även om ett svagare konjunkturläge minskat försäljningen av lagerbalk har projektbalk som innefattar leveranser till större byggprojekt ökat.

Det finns en lång tradition av att använda trä i våra hem. Danska företaget Knudsen Kilen utmanar nu nyttjandet av träkilar för uppklossning av golv på reglar. Företaget förordar nyttjandet av återvunnen plast som har har en längre livslängd än trä. Företaget är känt för att reducera buller med sina produkter. Träprodukter är sårbara för fukt, kyla och svamp – vilket inte gäller för plast.