Dag: 28 februari 2023

Ökat med hela 1074 procent i omsättning senaste tre åren.

”Vi ska vara Västmanlands mest attraktiva företag för byggare. En firma där kunderna vet att vi alltid gör bra och ordentliga jobb, en stabil och gedigen firma. Ett företag att lita på. Så hoppas jag att åsikten alltid är om vårt företag. ”

Den 24 februari inleddes utfasningen av lysrör i Sverige. Många fastighetsägare är fortfarande omedvetna men behöver agera nu för att klara omställningen.
Först ut är kompakt- och cirkellysrör, i augusti kommer turen till övriga konventionella lysrör.

Inspirerande limträprojekt saknas inte när limträbranschen gör en sammanfattning av 2022. Även om ett svagare konjunkturläge minskat försäljningen av lagerbalk har projektbalk som innefattar leveranser till större byggprojekt ökat.

Peter Andersson heter Sigtuna kommuns nye chef för samhällsbyggnad. En av de viktigaste frågorna som han kommer att arbeta med är utvecklingen av infrastrukturen runt Märsta och Arlandaområdet.