Dag: 14 mars 2023

Registerkontroller räcker inte längre för att upptäcka arbetskriminalitet. Oseriösa aktörer är pålästa idag, och vid en första anblick ser deras verksamhet bra ut för de som anlitar dem. Vi har talat med Miia Vuolama som är brottsförebyggande specialist på Ekobrottsmyndigheten. Hon berättar om den nya vägledning de nu tagit fram för att hjälpa upphandlare att förebygga brottslig verksamhet på arbetsmarknaden.

Bostik uppdaterar nu sitt hinksortiment för vägglim. De nya hinkarna är av hög kvalitet och framtagna med hänsyn till inte minst arbetsergonomi.

Företaget Fischer tillverkar produkter för att saker och ting ska fästa. Företagets sortiment består av 16 500 olika skruvar, lim och fästanordningar.

Under 2022 uppnådde den svenska produktionen av trävaror sin näst högsta nivå någonsin, endast överträffad av 2021. Året bjöd på rekordsiffror för mars månad och ovanligt starka volymer i december. I slutet av 2022 ökade samtidigt andra globala marknader sin efterfrågan på trävaror vilket kompenserade för bortfallet från Europa.