Månad: maj 2023

Från företaget Byggfakta kommer senaste uppgifterna om bostadsbyggandet. Byggstarterna minskade under april för nyproduktion med 0,6 procent jämfört med månaden innan.

Årets första Bygmastipendiater Ian Hjortman och Viggo Tennberg har fullföljt sin utbildning på Bygg- och anläggningsprogrammet vid Nacka Gymnasium.

Göteborg var verkligen värd en mässa. Två dagar som fungerade perfekt som mötesplats för den svenska byggbranschen . Om mässan hade arrangerats under flera dagar än två, hade det tärt på krafterna, det var också ett annat intryck. ”Nu åker vi hem, stärkta och med nya bra kontakter”, var den allmänna åsikten.

Dagens lim har till stor del fossilt ursprung. Projektet 100 procent fossilfria byggskivor och byggelement har visat att ett ligninbaserat lim kan vara ett fossilfritt alternativ.

Svensk ekonomi växer långsamt i år

I början av året växte svensk BNP med hela 2 procent. Ekonomerna på Teknikföretagen är återhållsamma om svensk ekonomi. Räntehöjningar och ökad inflation kommer att prägla 2023.

Bauhaus är något som lockar. Hus i tegel med högt i tak och bra ljusinsläpp, har nu nämligen fått ytterligare en konstskola, nämligen Gerleborgsskolan, att flytta till Lidingö.

Intresset för limträ fortsätter. Enligt statistik från organisationen Svensk Trä ökade försäljningen av limträbalk och limträpelare med cirka 1,7 procent under perioden januari till mars i år.