Dag: 24 maj 2023

Göteborg var verkligen värd en mässa. Två dagar som fungerade perfekt som mötesplats för den svenska byggbranschen . Om mässan hade arrangerats under flera dagar än två, hade det tärt på krafterna, det var också ett annat intryck. ”Nu åker vi hem, stärkta och med nya bra kontakter”, var den allmänna åsikten.