Dag: 18 september 2023

Nu för tiden är det inte som förr, när installationer i ett badrum ska göras. Det krävs betydligt mer att tänka på innan badrummet är färdigt.

Precis som med mycket annat är det idag möjligt att göra ett medvetet val när det kommer till ytterdörrar.

Ju mindre spill på en arbetsplats, desto bättre ekonomi blir det på jobbet. Om de produkter som nyttjas kan användas fullt ut, desto bättre. Men så är det ju inte alltid. Men om det vore så, då går räkningen ner i slutänden för kunden. Alltså, något som är eftersträvansvärt både hos företag och kund.

Det ekonomiska läget skakar bygg- och anläggningsbranschen. I Byggföretagens nya Byggbarometer uppger sju av tio företagare att man bekymras över konjunkturen.

Svensk ekonomi väntas krympa med en procent i år för att sedan växa nästa år med 0,4 procent. Färre nya bostäder och lägre hushållskonsumtion bidrar till den låga tillväxten.