Dag: 20 november 2023

Dryft är firman inom upprustning och renovering som låtit tala om sig. Stark tillväxt. Stark vision om expansion. En tydlig digital närvaro. En prognos på 150 miljoner kronor i år i omsättning och detta är ett företag som startades så sent som 2020.

Skyfall och översvämmade källarutrymmen har fått fler svenskar att bli medvetna om konsekvenserna av vattenläckage – skador som kan innebära tiotusentals kronor i försäkringskostnader.

Lätta, kompakta, mångsidiga och kraftfulla. Så kan de nya modellerna av skruvdragare från Festool presenteras. Modellernas produktnamn är CXS 12 och TXS 12.

Den svenska träindustrin har haft en remarkabelt god exportutveckling trots den allmänt svaga konjunkturen.
Jämfört med konkurrentländer står sig de svenska sågverken starka och ser ut att ta marknadsandelar.

Byggföretagens rådgivning mottog under oktober månad 107 ärenden från medlemsföretag kopplade till arbetsbrist.