Månad: november 2023

-Villaägare kan tvingas rusta upp sina hus

Enligt uppgifter från Bryssel, kan nu Europas husägare påtvingas att rusta sina hus för en halv miljon kronor. Budskapet är att klimatanpassa på grund av ökade utsläpp av C02. För landets byggare kan en sådan lag innebära ekonomiskt goda tider under många år.

Sofiero slott utanför Helsingborg genomgår nu en stor renovering. Kostnad för Helsingborgs stad 113 miljoner kronor. Byggföretaget som vann uppdraget blev Treano Bygg. Ett företag med bas i Malmö. I juli nästa år ska renoveringen vara klar.

Sturnus lätta hammare med lägre vibrationer, magnetisk spikhållare och grym slagkraft äntrar den Svenska marknaden.

Här har hantverkaren en maskin att tänka till om. En CNC maskin importerad från England av enklare modell. Det enkla är ju alltid det bästa, är ju frasen.

Årets Bygge – hur många i läsekretsen har hört talas om den utmärkelsen? Oavsett hur, så är tendensen tydlig. Stora lådliknande byggnader nominerades. Så kan Årets Bygge beskrivas.
En kommun sticker också ut. Hus i Solna har erövrat priset tre gånger under de senaste tio åren. I år gick dock priset till upprustningen av Uppsala stadshus.

Nu i dagarna meddelades att man skulle höja gränsen för ROT avdraget för att stimulera renoveringar, om-byggnader och tillbyggnader för konsumenter.

Lövholmen i Stockholm ska omvandlas från ett i stora delar slutet industriområde till en levande stadsdel och naturlig fortsättning på innerstaden. Arkitektfirman Fojab har bidragit med idéer och förslag för den kommande stadsdelen.

I en avvaktande marknadssituation med många utmaningar levererade Moelven ett tillfredsställande resultat för tredje kvartalet, men marginalerna har minskat avsevärt.