Månad: februari 2024

Arkitektfirman Ekeblad Bostad ritar bostäder i klassisk stil. Företaget ska nu bygga en ny stadsdel i det klassiska trädgårdsidealet Den nya stadsdelen har namnet Blomsterhagen i Ås i jämtländska Krokom, en grannkommun till Östersund.

Företaget Creditsafe för statistik på antalet konkurser i landet. I ett pressmeddelande skriver företaget att 2023 är det högsta konkursåret sedan finanskrisen på 90-talet.

Byggbranschen har gjort en rad olika åtgärder till följd av inbromsningen i konjunkturen. Det visar årets Ramirentrapport, där 500 personer inom branschen har tillfrågats.

Det finns fortfarande hopp om Sverige vad gäller det innovativa. Enligt en nätning från organisationen WIPO, som står för FN:s immaterialorganisation, tillhör Sverige de högst rankade nationerna vad gäller innovationer.

Swedoor Superior Collection innehåller ett unikt sortiment exklusiva innerdörrar som bygger på ren kärlek till klassiskt möbelhantverk och tidlös kvalité. Till Superior Collection finns fem dörrserier från olika tidsepoker, hämtade från vår arkitekt-oniska historia.

Ökningen av konkurser inom byggsektorn fortsätter. Totalt gick 227 byggbolag i konkurs under januari månad. – Småföretag i storstadsregionerna är mest utsatta i den vikande konjunkturen, säger Johan Deremar, nationalekonom, Byggföretagen.

Delaktigt Förbättrings Arbete , förkortat DFA, är företaget Renovas egen version av Lean, ett av världens mest spridda förbättringssystem på arbetsplatser och i organisationer.

Sätoftagruppen hade först tänkt att använda andra lösningar vid byggnationen av det unika projektet Kivikshusen – 33 kompletta hus med komplementshus och trädgård.