Dag: 2 april 2024

Enligt statistik från Myndigheten för yrkeshögskolan söker fler byggutbildningar. Antalet beviljanden inom samhällsbyggnad och byggteknik ökar med 11 procent jämfört med 2023.

Ecophon uppmärksammar bullriga skolmiljöer i ett pressmeddelande.
Lärare uppger att höga ljudnivåer i skolan gör elever mer stressade och aggressiva.

Från SBUF, Svenska byggbranschens utvecklingsfond, kom ett annat pressmeddelande. Så här skriver organisationen i detta pressmeddelande: