Författare: Mikael Kindbom

Förra gången kom det 55 000 besökare. Nu får också mässan bilar som jobbar vara med när motorcyklar och nya personbilar ställer ut på Stockholms-mässan med start i dag torsdag. – Vi hoppas på ännu mer folk den här gången, säger mässgeneralen Peter Näsman.

Läs mer

En app som hjälper både kunden och hantverkaren att hålla koll på varenda faktura, arbetsmoment och antalet timmar. Det har den värmländske byggföretagaren Nicklas Tuvebrink varit med och testat fram tillsammans på uppdrag av företaget Red Poodle Systems. Dessutom låter han kunden följa jobben i realtid via en webbkamera på byggarbetsplatserna.

Läs mer

All begäran om utbetalningar för rotarbete efter första april kräver en exakt redovisning till Skatteverket i elektronisk form av antalet arbetade timmar och materialkostnaden.  Om arbetstiden underskrider eller överskrider det överenskomna takpriset får byggaren redovisa det faktiska timpriset.

Läs mer

Från och med den 1 januari 2015 ingår bristande tillgänglighet som en ny form av diskriminering i diskrimineringslagen. Det nya förbudet mot diskriminering ska bidra till att öka tillgängligheten i samhället så att människor med funktionsnedsättning kan delta på likvärdiga villkor.

Läs mer