Författare: Staffan Ringskog

Har någon i läsekretsen hört talas om Glommersträsk? Det ligger i Norrbotten på gränsen till Västerbotten – ett antal mil om Skellefteå. Här finns en av Sveriges tillverkare av innerdörrar. Företaget heter GK Doors och känt som ett företag som går kunden till mötes.

Läs mer

Beijer Byggmaterial AB har tecknat avtal om att förvärva byggmaterialhandlaren 100% Proffs Trä & Byggvaror AB med två tillhörande anläggningar i Stockholmsområdet. Övertagandet är planerat till april 2022. Genom förvärvet siktar Beijer på att tillsammans med bolaget bygga goda kunderbjudanden i Stockholm. 100% Proffs Trä & Byggvaror är idag medlem i Woodykedjan.

Läs mer

Byggbranschen en vinnare Under 2021 hade Sverige kraftig tillväxt – trots pandemin. En vinnarbransch var byggbranschen. Antalet konkurser minskade med totalt 14 procent i december. Inom flera branscher har antalet nystartade bolag ökat. Allt enligt Upplysningscentralens, UC:s årliga sammanställning.

Läs mer

Under 2022 öppnar Areco Direct sin fjortonde filial i Sverige. Den nya filialen kommer att ligga i Helsingborg med goda förbindelser till närliggande städer. – För oss har Helsingborg varit av intresse under ett antal år då vi behöver finnas lokalt för plåtslagerierna i den regionen, säger Ingvar Delén, vd för Areco Direct.

Läs mer

Sedan 2011 är lärlingsutbildningen en permanent del av gymnasieskolan. Trots detta är det bara knappt en av sex elever på yrkesprogram som är lärlingar. Och totalt bara 4,5 procent av alla gymnasieelever – det vill säga knappt 15 000. – Jag tror att det beror på flera saker. En är att det fortfarande finns många, både företag, vårdnadshavare och elever som inte känner till att lärlingsutbildningar finns. Även bland studie- och yrkesvägledare är kunskapen ganska låg visar en rapport från Skolverket. Vi behöver helt enkelt göra mer för att fler ska få upp ögonen för utbildningsformen, säger Susanne Christenson, utbildningsdirektör…

Läs mer

Byggfaktas Byggstartsindikator visar att byggstarterna av både bostadsprojekt och andra nybyggnadsprojekt fortsätter öka. På ett år, mellan oktober 2020 och oktober 2021, har byggstartsindikatorn ökat med 28 procent för bostäder och 9 procent för övriga byggnader. Indikatorn signalerar en ökande nybyggnation, framför allt när det gäller bostäder, men ökningstakten har mattats något.

Läs mer

Kommunstyrelsen I Uppsala har beslutat om spårväg i Uppsala, under förutsättning att medfinansieringen från staten går i lås. Spårvägen, som ska gå mellan Uppsala central, Gottsunda och Bergsbrunna, beräknas kunna tas i trafik 2029.

Läs mer

Nya Kangoo är som gjord för byggarnas skrymmande last En helt ny Renault Kangoo når i dagarna de svenska kunderna. En konkurrenskraftig efterträdare till en av storleksklassens ikoner där vi bland flera nyheter främst vill uppmärksamma en version med ökade möjligheter att lasta stora föremål från sidan.

Läs mer