Författare: Staffan Ringskog

Kraftfullt Li-Ion batteri med batteriindikator. Passar alla Makita 40 V-max XGT-maskiner. Särskilt bra när du använder maskiner som kräver mycket kraft.

Läs mer

Den nya brandsläckaren X-Fog från CGS ersätter dagens skumbrandsläckare och möter högt ställda miljökrav. X-Fog är som det enda högeffektiva, vätskebaserade släckmedlet på marknaden helt tensidfritt vilket gör ett byte bort från både PFAS (flourtensider) såväl som andra tensider enkelt.

Läs mer

ByggVesta har tillsammans med forskningsinstitutet RISE och betongtillverkaren Strängbetong, producerat hållbar betong från jordbruksrester. Genom att tillsätta aska från spannmålsskal har ByggVesta och samarbetspartners skapat industriell betong med ett hälften så stort klimatavtryck som traditionell betong. Betongen kommer att användas i ByggVestas fastighet i november.

Läs mer

Oscillerade väggslipmaskin med kompakt längd på 830 mm och stort flexibelt sliphuvud Ø 225 mm, utformad för problemfri slipning av stora ytor. Borstlös motorteknik för konstant hastighet under belastning utan effektförlust vid högt tryck. 5 mm oscilliering som fungerar särskilt bra för utjämning av spackel på stora ytor.

Läs mer

Under det senaste året har flera livsmedelsbutiker byggts hållbart med en stomme i limträ. Materialets klimatfördelar är ett av flera argument som landets ledande aktörer tagit till sig och nu omsätter till verklighet i nya inspirerande butikskoncept.

Läs mer