Författare: Staffan Ringskog

Att bygga fuktsäkert är något som varje hantverkare tänker på när byggarbeten ska dras igång. Branschorganisationen Svenskt Trä presenterar nu en skrift i ämnet. Syftet är att bredda kunskapen. Att det material som byggaren nyttjar, inte ska drabbas av fukt.

Läs mer

Den starka internationella efterfrågan på trävaror fortsätter att ge ökade intäkter för träindustrin. Ett företag som går mycket bra är norska Moelven. Under tredje kvartalet sålde företaget för nära 4 miljarder norska kronor.

Läs mer

Sedan 2011 är lärlingsutbildningen en permanent del av gymnasieskolan. Trots detta är det bara knappt en av sex elever på yrkesprogram som är lärlingar eller endast 4,5 procent av alla gymnasieelever – det vill säga knappt 15 000.

Läs mer

För femte året i rad är Beijer Byggmaterial huvudpartner till Mustaschkampen. Kampanjens syfte är att informera och samla in pengar till kampen mot Sveriges vanligaste cancersjukdom, nämligen prostatacancer. Kampanjen pågår till årets slut.

Läs mer

Företaget Orderstyrning vill nu bli ledande bland hantverkare även i Sverige. I Danmark utgör företaget det ledande administrationsverktyg för hantverkare. För tre år sedan, 2018, köptes Orderstyrning upp av företaget Hantverksdata. Idag utgör de två en del av Nordens största koncern inom administration för hantverkare.

Läs mer

Att intresset för byggnader, idrottshallar, maskinhallar, påbyggnader och annat i limträ fortsätter att öka syns tydligt i statistiken. Limträtillverkarna slår nämligen tidigare försäljningsrekord. I exempelvis september 2021 ökade försäljningen med 16 procent.

Läs mer

Areco är en svensk privatägd koncern som bildades 1944 och ledande inom tillverkning av byggplåt. Areco har förvärvat Lans Plåt i Lidköping. Lans Plåt omsätter 19 miljoner kronor och tillverkar en mycket populär produkt som heter KlickTak.

Läs mer

Statistik om hur man mår på jobbet har ställts samman på initiativ av företaget Ramirent. Bland vissa medarbetare är psykisk ohälsa ett problem inom byggbranschen. Ramirent har tagit fram en rapport, som visar att 16 procent inom byggbranschen har mått psykiskt dåligt på grund av sitt arbete, flera gånger det senaste året. Ramirent har bland annat undersökt hur måendet ser ut ute på byggena. Stress, oro och ångest är sådant som dyker upp som orsak till missmod på jobbet. 16 procent av de tillfrågade i rapporten har mått psykiskt dåligt på grund av detta under det senaste året.

Läs mer