Bläddrar: Nyheter

Industriella flerbostadshustillverkaren Sizes fortsätter att utveckla sin verksamhet och tar nu nästa steg i sin planerade organisationsstruktur genom att tillsätta Mikael Anjou, tidigare vice koncernchef och dotterbolags-VD, som ny VD för moderbolaget och koncernchef.

Konjunkturen i arkitektbranschen står stark igen, visar Sveriges Arkitekters branschrapport. Efter nedgången 2020 pekar pilarna uppåt, framför allt på grund av bostadsbyggandet. Företagarna ser positivt på den närmaste framtiden, men det finns anledning till oro.

ByggVesta har tillsammans med forskningsinstitutet RISE och betongtillverkaren Strängbetong, producerat hållbar betong från jordbruksrester. Genom att tillsätta aska från spannmålsskal har ByggVesta och samarbetspartners skapat industriell betong med ett hälften så stort klimatavtryck som traditionell betong. Betongen kommer att användas i ByggVestas fastighet i november.

Svenskt allmoge och god kvalitet grund för framgång.

Affärer handlar mycket om förtroende. Att familjen Jäderberg idag driver företaget Leksandsdörren inleddes med att familjens dåvarande snickeri var en av leverantörerna till Leksandsdörren.

När Leksandsdörrens dåvarande ägare Bengt Stenback av åldersskäl, sökte nya ägare till Leksandsdörren, var det naturligt att Börje Jäderberg erbjöds att köpa. Att familjerna Jäderberg och Stenback var grannar på samma gata, Järnavägen i byn Åkerö i Leksand, gjorde ju inte heller saken sämre.

Den nya brandsläckaren X-Fog från CGS ersätter dagens skumbrandsläckare och möter högt ställda miljökrav. X-Fog är som det enda högeffektiva, vätskebaserade släckmedlet på marknaden helt tensidfritt vilket gör ett byte bort från både PFAS (flourtensider) såväl som andra tensider enkelt.

Kommunstyrelsen I Uppsala har beslutat om spårväg i Uppsala, under förutsättning att medfinansieringen från staten går i lås. Spårvägen, som…

Under 2022 öppnar Areco Direct sin fjortonde filial i Sverige. Den nya filialen kommer att ligga i Helsingborg med goda…