Bläddrar: Nyheter

Konjunkturen i arkitektbranschen står stark igen, visar Sveriges Arkitekters branschrapport. Efter nedgången 2020 pekar pilarna uppåt, framför allt på grund av bostadsbyggandet. Företagarna ser positivt på den närmaste framtiden, men det finns anledning till oro.

Ruukki Construction har tecknat ett avtal om att förvärva 90 procent av aktierna i svenska Dala-Profil AB, som levererar tunnplåtslösningar. År 2020 uppgick Dala-Profils omsättning till cirka 191 miljoner kronor och bolaget hade något högre rörelsemarginal än Ruukki Construction. 

Risken för att du råkar ut för en allvarlig skada inom byggbranschen är tre gånger högre jämfört med andra branscher. Risker såsom fallolyckor, skador från maskiner och verktyg samt tunga lyft gör byggbranschen till en av de mest skadedrabbade yrkena.

Detta är något det gotländska företaget Returbagen vill förebygga och satsar nu på att hjälpa fler företag att se över sina risker på arbetsplatsen.

HMB Construction ska bygga 60 lägenheter med bostadsrätt i Nacka stad, det nya och tättbebyggda område som  omfattar ca 14 000 bostäder och 10 000 arbetsplatser. HMB Construction är ett av Sveriges 30 största byggföretag

Diagona vet det mesta om fukt
Diagona heter ett nystartat företag som sitter ute i Kista i Stockholm. Ett high tech företag inom bygg- och anläggningsbranschen som haft en väldig framfart vad gäller omsättning. Ett viktigt affärsområde är byggbranschen där företaget har god kunskap inom utsättning, byggledning, fukt, energi, miljö, kontroll och besiktning.

Limträbranschen uppvisar sitt bästa första kvartal sedan insamlingen av limträstatistik startade 1997. Både projektbalk och lagerbalk ökade 5 procent i mars jämfört med samma månad föregående år.

Trots att framtiden innehåller vissa orosmoment har branschens aktörer stora förhoppningar och tror på en fortsatt hög efterfrågan.

ByggVesta har tillsammans med forskningsinstitutet RISE och betongtillverkaren Strängbetong, producerat hållbar betong från jordbruksrester. Genom att tillsätta aska från spannmålsskal har ByggVesta och samarbetspartners skapat industriell betong med ett hälften så stort klimatavtryck som traditionell betong. Betongen kommer att användas i ByggVestas fastighet i november.

Svenskt allmoge och god kvalitet grund för framgång.

Affärer handlar mycket om förtroende. Att familjen Jäderberg idag driver företaget Leksandsdörren inleddes med att familjens dåvarande snickeri var en av leverantörerna till Leksandsdörren.

När Leksandsdörrens dåvarande ägare Bengt Stenback av åldersskäl, sökte nya ägare till Leksandsdörren, var det naturligt att Börje Jäderberg erbjöds att köpa. Att familjerna Jäderberg och Stenback var grannar på samma gata, Järnavägen i byn Åkerö i Leksand, gjorde ju inte heller saken sämre.

Boken Återbruk av byggmaterial ger kunskap om återbruk där författarna Martina Strand Nyhlin och Johanna Åfreds. Boken ger en nulägesanalys, diskuterar hinder och lösningar för återbruk och beskriver materialens potential. Målet har varit att få fler att vilja återbruka.

Scantruck AB kan nu presentera en ny produkt på svenska marknaden. Företaget har numera  agenturen på det italienska märket Platform Baskets larvburna bomliftar. Nu har Platform Basket  en ny lift för arbete på höga höjder.  Namnet är Spider 39T med en arbetshöjd på nästan 39 meter.