Bläddrar: Nyheter

Norconsult har medverkat i arbetet med detaljplanen för området nordost om Backaplan i Göteborg. Detaljplanen avser en av etapperna inom ett stort utvecklingsprojekt där Backaplan kommer omvandlas till en tät, grön och attraktiv stadsdel.

Läs mer

Den nygamla stadsparken i Huddinge – Sjödalsparken – har på kort tid blivit än mer populär än tidigare. Den byggda utemiljön har ett starkt inslag träskyddsbehandlat material som har utnyttjats för gångstråk, sittfunktioner och flacka trappor i parkens landskap.

Läs mer

Betongskruven UltraCut FBS II är en av företaget Fischers bästsäljande produkter. Den starka och flexibla betongskruven är sedan tidigare ETA-godkänd för sprucken och icke-sprucken betong och nu har nästa steg på resan tagits.

Läs mer

Lösningar för att göra byggplåt mer hållbart och minska koldioxidutsläppen från tillverkningen är just nu av intresse för byggbranschen.

Läs mer