Bläddrar: Nyhetsarkiv

Nu har domen kommit från högsta domstolen (HD) beträffande Myresjöhus och enstegstätade väggar.

Jag var härom veckan på ett ställe för att hålla mitt sedvanliga seminarium ”handslag för byggare”. Under det seminariet tarjag…

Jag har tidigare i denna spalt tagit upp reklamationsrätt till skillnad från garanti. Reklamationsrätten är den lagliga rätt man har…

Alla känner vi till att det beräknade priset för en villa eller tillbyggnad sällan eller aldrig håller. En byggnad som…

Inom byggmaterialhandeln talar vi mycket om ABM 07 som är ett standardavtal som reglerar våra mellanhavanden när vi köper och…

Jag har skrivit om det förut men jag vill ta upp det igen. Många bygghantverkare som arbetar med entreprenader på…