Fortsatt tillväxt och rekordhög orderstock

Norska AF Gruppen ökade sin omsättning under andra kvartalet med 12 procent. Omsättningen slutade på 6,5 miljarder norska kronor andra kvartalet 2020. Resultatet före skatt var 258 miljoner norska kronor.

Amund Töftum heter numera koncernens chef. Han tillträdde den 24 augusti i år.

– Jag ser fram emot möjligheten att få leda ett bolag med så många kompetenta medarbetare, säger Amund Töftum. Bolaget har genomgått en betydande tillväxtfas och håller på att etablera sig som en av Nordens större byggentreprenörer.

− AF kommer att fortsätta att sträva efter att vara ett framåtriktat företag, där säkerhet och lönsamhet är centrala delar av vårt värdeskapande, säger Amund Töftum.

Den tidigare koncernchefen Morten Grongstad säger att företaget lagt bakom sig ett krävande halvår med hög aktivitet. Han säger att medarbetarna visat stor förmåga att anpassa sig och har arbetat hårt och bra för att upprätthålla produktionen under coronapandemin.

− Orderstocken ligger på en rekordhög nivå, och lönsamhetspotentialen för pågående projekt är bra. Liksom tidigare år förväntas en ökad lönsamhet under andra halvåret, säger Morten Grongstad.

AF arbetar systematiskt och målmedvetet med att minimera arbetsrelaterad sjukfrånvaro. Målet är en total sjukfrånvaro på under tre procent. Sjukfrånvaron låg under andra kvartalet 2020 på 4,6 procent och under första halvåret på 4,7 procent.

Under denna period var sjukfrånvaron något högre än normalt på grund av karantänsreglerna och en ökad andel anställda som stannade hemma i enlighet med myndigheternas föreskrifter.

AF Gruppen är en ledande bygg- och industrikoncern med 5 500 medarbetare i Norge, Sverige, Kina, Storbritannien och Litauen. Koncernen omsätter 22,6 miljarder NOK (2019) och bolaget är noterat på börsen i Oslo.

E-mail:leifmgn@gmail.com
Publicerad 2020-08-29 21:50:04

Senaste nummer

Din röst är viktig