SBS Studentbostäder i Sverige

Klartecken för 350 lägenheter i Karlstad

 En detaljplan rörande nya bostäder i Karlstad har nu antagits. Det ger Studentbostäder i Sverige, SBS möjlighet att söka bygglov för att påbörja byggnationen av de 350 nya studentbostäder.

 Det nya boendet planeras på Kvintett- och Vintergatan i Karlstad. SBS äger idag 120 studentlägenheter I området som kommer ersättas av åtta nya byggnader, med utrymme för ett lokalkontor och verksamheter.

− Det är ett viktigt och efterlängtat steg på vägen. Karlstad har ett fortsatt underskott på studentbostäder, säger Rebecka Eidenert, VD på Studentbostäder i Sverige.

− De nya bostäderna är ett viktigt tillskott för att möta behovet och samtidigt skapa ett mer attraktivt och trivsamt bostadsområde. Nu ser vi fram emot att sätta igång och förverkliga vår vision, säger Rebecka Eidenert.

Arbetet med rivning och byggnation kommer ske i etapper med planerad start under 2021.

Studentbostäder i Sverige, SBS, äger, förvaltar och utvecklar studentbostäder i långsiktiga partnerskap med kommuner, landsting och högskolor. SBS i erbjuder prisvärda studentboenden av hög kvalitet och en helt digitaliserad hyreshantering. SBS:s  ambition är att bli Sveriges största studentbostadsbolag och det givna valet för studenter på väg mot sitt drömyrke.

E-mail:leifmgn@gmail.com
Publicerad 2020-09-14 20:58:30

Senaste nummer

Din röst är viktig