2014 starkt år för byggandet

För andra året i rad ökar byggmarknaden i Sverige starkt. Tillväxten under 2014 landade på 10 procent och det var framförallt nybyggnationen av bostäder och lokaler som bidrog positivt. Framöver ser förutsättningarna för en ökande aktivitet fortsatt goda ut men en begynnande kapacitetsbrist och en oro kring amorteringskravet är faktorer som riskerar att vända utvecklingen nedåt, skriver det oberoende analysföretaget Prognoscentret.

Under 2014 påbörjades 37 500 bostäder enligt bearbetad preliminär statistik från SCB vilket var en ökning med 6 700 bostäder från föregående år. Både byggandet av småhus och flerbostadshus ökade men flerbostadshusen bidrog mest till uppgången. Extremt låga räntor, stark sysselsättningsutveckling och stora bostadsprisökningar är faktorer som påverkat marknaden positivt.

Förutsättningarna framöver ser fortsatt goda ut. Prognoscentrets bedömning är att bostadsbyggandet håller sig strax under 40 000 bostäder per år med en viss reservation för det stundande amorteringskravet och tydliga tecken till arbetskraftsbrist. 

Även renoveringar av bostäder ökade i god takt under 2014, både renoveringar initierade av proffesionella fastighetsägare och konsumenter. Utvecklingen framöver är svårbedömd och beror i hög grad av politiska beslut. Mycket lutar åt att ROT-avdraget sänks samtidigt som mer resurser tillförs renoveringar av (primärt) miljonprogrammen. Samtidigt kommer amorteringskravet att minska viljan och möjligheten att låna till renoveringar. Totalt indikerar det avtagande tillväxt för bostadsrenoveringar under de kommande åren.

 

Mikael Kindbom E-mail:
Publicerad 2015-03-29 13:41:21