Det råder fortsatt stark efterfrågan på byggträ och limträ hos byggmaterialhandelarna. För tredje året i rad ökar Södra försäljningsvolymen till svensk byggmaterialhandel och Martinsson slår rekord med sitt limträ. - Vi ser en bred samhällstrend. Trä efterfrågas mer och mer som byggmaterial, och det gäller både privata byggenoch lösningar för flerbostadshus, förklarar Fredrik Gustavson, försäljningschef Södra Wood.
Södra ökade sin leverans till svensk bygghandel med sex procent under årets första tre månader jämfört med¨föregående år. Ökningen för svenskt byggträ är stabil och har hållit i sig sedan 2015.
En särskild trend som Fredrik vGustavson ser är komplementsbyggnader i trä, såsom garage, carportar, altaner och utedäck.
Även Martinsons leveranser av limträ till byggvaruhandeln har slagit rekord under våren. Leveranserna av lagerbalk i april överträffade den tidigare toppnoteringen från juni 2016 med marginal.
– Det handlar om limträets popularitet men också om att vi är duktiga på att leverera rätt produkter i rätt tid till handlarna, säger Lars Källströmer, försäljningschef för byggprodukter på Martinsons.
Redan tidigare i år stod det klart att den svenska limträförsäljningen som helhet växer. Under 2016 ökade försäljningen med 13,5 procent jämfört med 2015 som var det tidigare rekordåret.

 

 

Senaste nummer

Din röst är viktig