Misstanke om grov penningtvätt

Året inleddes med att ekobrottsmyndigheten slog till mot bland annat byggbranschen i Jämtland. Misstanken är grovt penningtvättsbrott.  Förhör har genomförts med misstänkta personer. Samtliga förhörda har dock försatts på fri fot – ingen av de misstänkta har gripits.

Flera personer har suttit anhållna i anslutning till att förhör har genomförts. De förhörda har   dock samtliga försatts på fri fot. 

Brottsmisstankarna kvarstår dock mot ett antal av de förhörda. Mikael Bäckström heter den kammaråklagare i Umeå som varit engagerad i ärendet.  

Han säger att det som nu kommer att ske den närmast tiden, är att utreda varje persons delaktighet i eventuell brottslig verksamhet.

− Detta kommer att ske bland annat genom ytterligare förhör och genom att analysera de beslag som gjorts i samband med insatsen, säger Mikael Bäckström.

− Datorer, telefoner och dokumentation kan gås igenom för att försöka säkra bevisning, fortsätter Mikael Bäckström

Tillslaget har skett i samverkan med Skatteverkets skattebrottsenhet. Det kan ses som ett uttryck för det alltmer  intima samarbetet myndigheter emellan i avsikt att bekämpa ökad svensk kriminalitet.

E-mail:leifmgn@gmail.com
Publicerad 2020-02-02 21:35:27

Senaste nummer

Din röst är viktig