Svag byggkonjunktur att vänta

Varje halvår samlar företaget Navet ANALYTICS in statistik från ett stort antal arkitekter och byggtekniska konsulter för att få tidiga signaler om hur byggmarknaden kommer att utveckla sig.

Genom att mäta arbetsvolym och orderstock samt analysera marknadens hot och möjligheter får Navet ANALYTICS tillgång till viktiga temperaturmätare för byggkonjunkturen.

Redan för två år sedan bromsade arbetsvolymtillväxten in hos konsultpanelen, vilket sedermera har visat sig i form av en allt svagare byggkonjunktur. Vid den senaste mätningen i januari kom det indikatorer på att konjunkturen på byggmarknaden kan ha nått sin bottennivå och nu sakta börjar återhämta sig igen. Tecknen kommer från arkitekterna och de byggtekniska konsulterna, som räknar med att orderstocken kommer att öka med ca 0,8 procent under det kommande halvåret. Drygt hälften av de intervjuade konsulterna väntar sig en oförändrad efterfrågan på konsulttjänster i år. Nybyggnad av flerbostadshus och projekt inom offentlig sektor dominerar arkitekternas uppdragsportfölj för tillfället.

E-mail:
Publicerad 2020-03-15 11:27:37

Senaste nummer

Din röst är viktig