Verktyget som skyddar händer och fingrar

Festool lanserar bordscirkelsågen Festool TKS 80 med SawStop-teknik

     Bland byggnadsträarbetare inträffar i Sverige varje år över 630 olyckor inom maskiner och verktyg som är så pass allvarliga att de anmäls till försäkringsbolag. Nästan en tredjedel av olyckorna skadar händer/fingrar och av dessa är hela 80 % så pass allvarliga att de leder till bestående besvär, d v s medicinsk invaliditet. Med TKS 80 koncentrerar hantverkaren sig på sitt hantverk medan vi skyddar dina värdefullaste verktyg - fingrarna.

      Med TKS 80 presenterar Festool för första gången en bordscirkelsåg som även innehåller den innovativa och skadeförebyggande SawStop-tekniken. ”Den nya bordscirkelsågen TKS 80 förenar SawStop-tekniken med den pålitliga Festool-kvaliteten.

  • Vi har inte lämnat något åt slumpen när vi utvecklade den nya bordscirkelsågen, säger Tobias Beisbarth –produktchef för den nya bordscirkelsågen hos Festool.
  • Sågen har bland annat en intelligent elektroniklösning som konstant övervakar driftstatusen i hela systemet för att säkerställa att tekniken fungerar som den ska”, säger Tobias Beisbarth.

SawStop-tekniken

     Den nya SawStop-tekniken är integrerad i en bordscirkelsåg för att ge ännu bättre skydd mot allvarliga arbetsolyckor. Den viktigaste delen är en patron som med hjälp av en fjäder trycker in ett aluminiumblock i sågklingan omklingan kommer i kontakt med hud under arbetet. På mindre än fem millisekunder stannar klingan och försvinner ner i maskinbordet. Detta minskar på ett betydligt sätt risken för allvarliga sågskador. Om sågklingan registrerar hudkontakt, går allt blixtsnabbt: en knall – och allt står stilla.

     En optisk indikering visar snabbt sågens aktuella driftstatus: en grön LED betyder att SawStop-tekniken är klar för användning. SawStop-tekniken kan vid behov kopplas från.

     Om aluminiumblocket har utlösts, kan man snabbt göra sågen startklar igen genom att byta sågklingan och patronen: av med skyddet, lossa och byt klingan och patronen – klart. Sedan kontrollerar systemet att allt har monterats korrekt. Så snart lampan lyser grönt igen, kan man fortsätta.

     Den nya bordscirkelsågen TKS 80 finns i handeln i juni 2020 – mer information finns på www.festool.se/sawstop.

E-mail:leifmgn@gmail.com
Publicerad 2020-04-26 21:36:38

Senaste nummer

Din röst är viktig