Brokk bekämpar skadligt kvartsdamm

     Företaget Brokk lanserar nu ett integrerat system som binder kvartsdamm genom vattendimma. En teknik allt för en säkrare arbetsmiljö inom rivningsbranschen. De farligaste partiklarna är de som inte syns och därför genererar systemet en finfördelad dimma som aktivt binder de luftburna dammpartiklarna.

     Den nya idealiska lösningen för att bekämpa skadligt kvartsdamm kommer finnas tillgängligt för alla Brokks rivningsrobotar.

  • Vi har alltid säkerhet i fokus, vilket är anledningen till att vi i över fyra decennier utvecklat fjärrstyrda rivningsrobotar och tillbehör som gör det möjligt för operatörer att undvika riskfyllda områden, säger Martin Krupicka, VD och koncernchef för Brokkgruppen.
  • Däremot har kartsdamm fortsatt varit ett problem och traditionella metoder har hjälpt, men vi har strävat efter en ännu effektivare lösning som verkligen förbättrar arbetsmiljön”, fortsätter Martin Krupicka.

     Branschorganisationer för hälsa och säkerhet har identifierat kvartsdamm som en betydande risk och har därför begränsat den tillåtna exponeringen för arbetare inom bygg- och rivningsbranschen. Det finns i dagsläget olika sätt att uppfylla kraven, där vissa väljer att använda spraysystem, slangar och sprinklers för att motverka problemet. Tyvärr är inte alla system tillräckligt effektiva och sprider för stora vattendroppar, mycket större än kvartsdammet de är avsedda att binda.

     Partiklarna sträcker sig från 0,1 till 1 000 mikrometer, medan de traditionella metoderna producerar vattendroppar som är 200 till 1 000 mikrometer i storlek.

     Storleken och hastigheten på de större dropparna gör att kvartsdammet strömmar runt dropparna i ett fenomen som kallas ”slipstream-effekt” istället för att fånga upp partiklarna.

Storleken avgör

      Det är dropparnas storlek som avgör om de kan binda det farliga kvartsdammet och inte anläggningens. Även små system kan generera för stora droppar. 

     Eftersom partiklarna lättare binds av vattendroppar med liknande storlek, har Brokk utvecklat detta system för att producera vattendroppar som är endast 10 mikrometer. Detta skapar en dimma av atomiserat vatten som binder dammpartiklarna i luften och som sedan lägger sig på marken för optimal uppsamling av dammet.

     Systemet är integrerat i montagesatsen istället för själva redskapet, vilket möjliggör användning på flera redskap t.ex. hydraulhammare, betongsaxar och fräsar. Systemet matas genom att ansluta en vattenslang till den inbyggda hydrauliska vattenpumpen.

Mindre vatten

     Förutom att binda dammet på ett effektivt sätt så förbrukar Brokks vattendimma mindre vatten än andra metoder, endast 0,2 liter per minut, vilket gör systemet betydligt mer ekonomiskt och miljövänligt än andra metoder.

     Sparsam användning av vatten minskar risken för pölar och hala underlag och i sin tur även olyckor, allt för en säkrare och mer effektiv arbetsplats. Brokk är ett unikt integrerat system som binder kvartsdamm genom vattendimma, för säkrare arbetsmiljö inom rivningsbranschen.

     De farligaste partiklarna är de som inte syns och därför genererar systemet en finfördelad dimma som aktivt binder de luftburna dammpartiklarna. Den nya idealiska lösningen för att bekämpa skadligt kvartsdamm kommer finnas tillgängligt för alla Brokks rivningsrobotar.

 

E-mail:leifmgn@gmail.com
Publicerad 2020-04-26 22:07:21

Senaste nummer

Din röst är viktig