Ett land med enorma bankskulder

Nu när många länder öppnar sina ekonomier - sakta men säkert - infaller sig nästa fråga. Hur kommer världen att se ut efter coronan?

En omöjlig fråga att besvara. Standardsvaret bland många experter är att världen inte kommer vara sig lik. Kina är ett av länderna som står i centrum för intresset. Det speciella i den kinesiska ekonomin är bankernas enormt stora utlåning, de lån som finansierat det stora lyftet i Kina.

I en artikel Dagens Nyheter från 2 maj framgår det att Kinas bankskulder upptar hälften av hela världens samlade BNP.

Nya lån som tas i Kina idag, har bara en enda uppgift, nämligen att betala räntan på gamla lån. Intrycket är att den kinesiska ekonomin är mycket utsatt, särskilt nu när en stor del av världens produktion lämnar landet.

Kina är hårt drabbat av pandemin. Landet präglas av höjd arbetslöshet och ökad statsskuld.

Kunskaperna om Kina är begränsade i väst. Att landet växlade över från kommunistisk planekonomi till marknadsekonomi gjordes genom bland annat stora satsningar på byggsektorn och infrastrukturen. Landet genomgick en enorm urbanisering. Stora städer anlades med många nya stadsdelar med nya bostadshus.

Under senare tid har Kinas ekonomi varit konsumtionsstyrd. Framgången för landets ekonomi har varit avhängig att kineserna konsumerat.

Nu lär inte konsumtionen hamna på samma höga nivå som förr. Den kinesiska tillväxten i år beräknas bli den lägsta alltsedan den nya kinesiska ekonomin etablerades. Tillväxten för 2020 kan hamna under 2 procent.

Att kineserna skulle ta till den tidigare beprövade metoden - att lyfta ekonomin genom att ta lån för stora projekt inom infrastrukturen och satsa på nya bostäder - är inte aktuellt. Antagandet är att för sådant finns det inte pengar. Den kinesiska skuldbördan är ju redan, som framgått mycket stor.

Pandemin startade i Kina. Världen står inför mycket svåra ekonomiska uppgifter- inte minst i Kina. Många har talat om att Kinas ställning i världen ökar efter pandemikrisen. Men med tanke på den kinesiska ekonomins svagheter med stora banklån − kan motsatsen gälla.

E-mail:
Publicerad 2020-05-10 18:46:09

Senaste nummer

Din röst är viktig