Byggnads spår att stora uppdrag bokas av

I dessa tider är det lätt att vara pessimist.

Fackförbundet Byggnads spår att konkurserna kommer att bli flera inom byggbranschen under 2020. I SvD 2 maj uttalar sig Byggnads förbundsordförande om framtiden för byggbranschen.

Här finns ingen optimism i kommentaren. Exemplen på stora uppdrag som skjuts på framtiden är flera. I Stockholm är många projekt försenade. Högdalens sim- och idrottshall är ett sådant exempel, upprustningen av Medborgarhuset och Liljevalchs är två andra.

Byggnads påpekar att coronakrisen också inneburit materialbrist. Importen av material har minskat. Bristen på material stör många projekt. En kommande hotellfastighet på Nybrogatan intill Östermalmshallen är ett sådant exempel.

Byggbranschen har dock drabbats betydligt mildrare än exempelvis restaurang och hotell eller reseindustrin.

En annan tydlig utveckling är ett minskat inslag av utländsk arbetskraft på Sveriges byggen. Logiken i resonemanget här är att byggbolagen därmed får ökat antal vakanta platser, underförstått, en brist på arbetskraft lär öka.

För landets mindre byggare kan denna effekt vara gynnsam, eftersom underentreprenaderna lär öka – om uppgiften är korrekt.

I alla fall stämmer Byggnads farhågor i ett fall. Byggbolaget Bonava har varnat för att byggen skjuts upp och att pågående arbeten försenas.

E-mail:
Publicerad 2020-05-10 18:55:21

Senaste nummer

Din röst är viktig