Nya bostäder som byggs är för dyra

I en rapport från Region Stockholm sägs det att majoriteten av hushållen inte har råd med nyproduktion. 

Det årliga behovet i Stockholm är 20 000 nya bostäder. Men det som byggs är för dyrt. Enligt rapporten finns det köpare till åtminstone 15 000 nya bostäder – men inte flera.  De övriga som borde byggas − har inte konsumenterna råd att betala och därmed är fortsatt bostadsbrist att vänta.

Länets befolkning beräknas öka till 2,9 miljoner invånare fram till 2035. Idag ligger befolkningen på 2,4 miljoner. Länet kommer sålunda att öka med ytterligare 500 000 människor enligt denna prognos.

 Om prognosen stämmer, innebär det fortsatt bostadsbrist i länet. Enligt rapporten är en normal årsproduktion i jämvikt på  8 100 bostadsrätter, 5 300 hyresrätter och 1 400−1 700 småhus i länet. 

Rapporten  har tagits fram av konsultbolaget Evidens. Tillväxt- och regionplaneförvaltningen inom Region Stockholm står som beställare. 

E-mail:
Publicerad 2020-05-10 19:08:30

Senaste nummer

Din röst är viktig