Nybyggandet sjönk 2019

Att byggaktiviteten i Sverige har tappat fart framgår tydligt i företaget Navet Analytics löpande konjunkturrapport, Marknadstrender Bygg. I rapporten redovisas utvecklingen varje kvartal för påbörjade husbyggnadsinvesteringar inom bostäder och lokaler.

I rapporten skrivs det att ”när tillväxten tappar fart i ekonomin som helhet påverkar det främst nybyggnadsaktiviteten på byggmarknaden”.

I rapporten konstateras det att man analyserat det totala påbörjade husbyggandet för 2019. Ny- och tillbyggnadsvolymen för helåret 2019 var den lägsta sedan 2015 med en total investeringsvolym på cirka 182 miljarder.

Utfallet förra året innebar att nybyggnadsvolymen sjönk med ytterligare 4 procent från 2018 års nivå. Det var småhusbyggandet som svarade för den kraftigaste minskningen procentuellt sett − en nedgång med 12 procent. Även nybyggandet av offentliga lokaler sjönk, men med svagare 7 procent.

E-mail:leifmgn@gmail.com
Publicerad 2020-05-10 19:26:40

Senaste nummer

Din röst är viktig