Byggvaruhandel ökar med ökad hemmatrend

Med en helt ny situation på grund av coronan i Sverige finns det dock en bransch som ökar i försäljning. Vi talar om landets byggvaruhandlare.

Många byggvaruhandlare drar nytta av rådande situation. I en artikel i Dagens Industri 14 maj redogörs för läget. XL Bygg och Bolist/Järnia som nyligen gått ihop är en sådan aktör som kan visa på ökad försäljning. Samgåendet innebar att Sveriges största byggvaruhandel etablerades med 300 butiker. Omsättningen uppskattas till 9 miljarder kronor.

Bygghemma och Byggmax är andra företag som kan påvisa ökade affärer. Under 2019 hade dessa en försäljning på 6 respektive 5 miljarder kronor − siffror som antas ha ökat under våren och coronakrisen. Svensken är ju nu i högre grad hemma − mer tid ges för att förbättra i hemmet.

I Dagens Industri uttalar sig också Johan Saxne, VD för tyskägda Bauhaus. Han säger att företaget har haft en ökning i försäljningen under våren. Han spår fortsatt god försäljning, inte minst under sommaren. Svenskens utlandsresande antas minska, vilket gör att den inre konsumtionen ökar.

Bauhaus har 22 varuhus på svenska marknaden. Företaget har ökat antalet medarbetare i april för att möta den ökande efterfrågan på byggvarukedjans produkter.

Men i artikeln finns även röster som representerar viss pessimism. Man talar här om att hösten kan bli svår. Att vara sin egen hantverkare i hemmet kan avta. Orsak? Möjlig ytterligare ökad arbetslöshet som drar ner konsumtionen, antalet som håller i egna hushållskassan ökar.

I rådande stund kan dock anas en viss optimism för försäljningen från både XL Bygg och Bauhaus. Bauhaus’ Johan Saxne säger att ”han är inte speciellt orolig”. Han lägger till: ”Vi var med 2008 och 2012 och klarade det bra”. VD Karin Eriksson från XL Bygg hänvisar just till det minskade utlandsresandet, som en faktor som gynnar byggvarumarknaden.

E-mail:leifmgn@gmail.com
Publicerad 2020-05-24 18:13:18

Senaste nummer

Din röst är viktig