Ramirent satsar på klimatneutral byggsektor i Malmö

LFM30 är en förkortning för ett lokalt initiativ som ska göra bygg- och anläggningssektorn i Malmö klimatneutral till 2030. Ramirent deltar i arbetsgruppen som jobbar för klimatneutrala byggarbetsplatser och transporter. Där bidrar man med expertis från bland annat Den temporära fabriken, Ramirents affärsområde, som ska effektivisera byggarbetsplatser.

Byggsektorn bär ett stort ansvar när det kommer till klimatpåverkan. Sektorn står exempelvis ensam för en knapp femtedel av Sveriges koldioxidutsläpp. I städer som Malmö, där omfattande projekt som bostäder, skolor och infrastruktur planeras de kommande åren, finns ett stort behov av att hitta klimatneutrala lösningar.

Det är mot denna bakgrund som branschen gått samman och initierat projektet LFM30 – en lokal färdplan för en klimatneutral bygg- och anläggningssektor i Malmö 2030. Staden vill vara Sveriges klimatsmartaste stad 2030 och målet med LFM30 är därför att påskynda bygg- och anläggningssektorns genomförande av Agenda 2030. Ramirent är en av över hundra aktörer som bidrar med expertis och förändringsvilja i projektet.

– Det här är ett ypperligt tillfälle för Ramirent att dra sitt strå till stacken. Vi hoppas att vårt deltagande sänder en viktig signal om att vi menar allvar med vårt engagemang. För oss är inte hållbarhetsarbete ett projekt separat från verksamheten; det är ett förhållningssätt som genomsyrar allt vi gör, säger Fredrik Wihlborg, affärschef på Ramirent.

Mycket av Ramirents kunskap på klimatområdet konkretiseras i Den temporära fabriken. Det är Ramirents affärsområde som genom att ta ansvar för byggets alla temporära delar, från elverk till utrustning, ska effektivisera byggarbetsplatser. En stor del av de effektiviseringar som Den temporära fabriken åstadkommer handlar om minskat energisvinn och därmed minskad klimatpåverkan. Det rör sig om samordnade transporter av material, sätt att montera bodar så att de använder värme mer effektivt samt användning av förnybara drivmedel med låg klimatpåverkan, för att nämna några.

– När beställarna inser att de kan påverka genom att ställa krav på mer miljövänlig teknik kan vi på Ramirent tillhandahålla de lösningar som vi redan har omsatt i praktiken. Märker vi exempelvis under arbetsmötena med LFM30 en ökad efterfrågan på eldrivna anläggningsmaskiner så kan vi utveckla vårt utbud efter det behovet. Det bästa sättet för oss att använda vår klimatsmarta verktygslåda i praktiken är om våra kunder är villiga att satsa på den typen av lösningar, säger Fredrik Wihlborg.

Den lokala färdplanen färdigställdes 2019 och har under våren verkat i ganska exakt ett år. Ett konkret resultat som Fredrik Wihlborg märker av är en ökad öppenhet och dialog i branschen.

– Det här är ett unikt forum där så många grenar och kunskapsfält inom byggsektorn finns representerade. Vi jobbar gränsöverskridande och det märks i en ökad förståelse hos alla inblandade parter för hur stor påverkan den egna verksamheten har på klimatet. Det alla har gemensamt är ett helhjärtat engagemang. Vi vill göra skillnad på riktigt.

För mer information, kontakta gärna:

Fredrik Wihlborg, affärschef, fredrik.wihlborg@ramirent.se

Filip Gällnäs, kommunikatör, filip.gallnas@ramirent.se

RAMIRENT är ett ledande serviceföretag inom byggbranschen och övriga industrier. Vårt mål är att hjälpa våra kunder att öka så väl säkerheten som effektiviteten ute på arbetsplatserna. Det gör vi genom att leverera de bästa maskin- och säkerhetslösningarna med en oslagbar service och kunskap. Våra kundcenter finns över hela landet, från Kiruna i norr till Trelleborg i söder. Ramirent har verksamhet i nio länder och är ett av Europas ledande företag, inom maskinuthyrningsbranschen. Ramirent tillhör sedan 2019 Loxamgruppen, vilket är världens tredje största maskinuthyrningsbolag.

Ramirent förvärvade maskinuthyrningsbolaget Stavdal under 2019, vilket innebär att Ramirent nu blir marknadsledande inom den svenska maskinuthyrningsbranschen genom en förstärkt position i både Stockholms- och Göteborgsområdet. Det innebär också större marknadsandelar inom små- och medelstora kunder samt utökat produkt- och tjänsteutbud, speciellt inom kategorin liftar.

E-mail:leifmgn@gmail.com
Publicerad 2020-05-24 19:20:06

Senaste nummer

Din röst är viktig