Byggbranschen spås ljus framtid

− Hur ser framtiden ut för byggbranschen? Organisationen Byggtjänst har ställt frågan till ledande personer inom byggbranschen. Hur allvarligt Coronakrisen kommer att påverka bygg- och fastighetsbranschen är av största intresse.

Krisen har skapat en naturlig oro i byggbranschen. Men redan före pandemin sågs en avmattande produktionskurva.

– Till skillnad från 90-talskrisen tyder mycket på att räntorna kommer ligga kvar kring nollan nu, men det har varit en rekordsnabb konjunkturavmattning, vilket brukar påverka fastighetsmarknaden, säger Jens Linderoth, analyschef på affärskonsulterna Navet.

-  Inom byggbranschen brukar infrastruktur, offentligt byggande och ombyggnader alltid stå sig bättre i svåra tider. Just nu är det dessutom mycket miljöanpassningar som ska göras i befintliga fastigheter, säger Linderoth. Han spår att nedgången planas ut nästa år för att vända uppåt 2022.

Skillnad nu och då

– Kriser är det absolut viktigaste för att få ordning på saker som inte har skötts, och efter en kris finns störst möjligheter, menar Erik Paulsson, som tillsammans med sin bror grundade PEAB . Han  är  genom koncernen Backahill storägare i Fabege, Brinova, Wihlborgs, Catena, och Diös.

Under finanskrisen på 90-talet, då många bolag gick i konkurs, var han operativ i Peab. Under denna period inledde Peab en riktig köpoffensiv av företag. Peab blev därmed  ett rikstäckande företag.

– Ha en ordentlig reserv på banken, säger han.  Har inte vi pengar på kontot ska vi inte göra affärer.

Hans Eliasson äger genom sin koncern Gullringsbo,  bland andra Svenska Hus och MVB Bygg. Han pekar på att högt belånade fastighetsinvesteringar ökat i popularitet..

Framtidsvisionen för branschen är ljus enligt både Paulsson och Hans Eliasson.

– 90-talskrisen gick över efter 3–4 år, och den var mycket värre än den kris vi befinner oss i nu. Man får ha lite is i magen.

E-mail:leifmgn@gmail.com
Publicerad 2020-09-27 21:33:11

Senaste nummer

Din röst är viktig