Byggnet når nu 20 000 startade byggprojekt

Alla som är intresserade av byggdokumentation kan alltid söka sig till hemsidan Byggnet. Byggnet har funnits i 20 år. Byggnet ingår i företaget Arkitektkopias utbud.

20 000 byggprojekt finns dokumenterade. Ett flerfamiljshus i Norrköping är det senaste i raden.

Rikard König är produktansvarig på projektportalen Byggnet. Arkitektkopia har en lång historia av tjänster för byggbranschen. Allt går tillbaka till att kunna leverera tryckta ritningar direkt ut till byggarbetsplatserna.

− Genom åren har vi utvecklat mer och mer digitala tjänster, parallellt med att vi fortfarande kan erbjuda tryckta ritningar.

− Byggnet är samlings­namnet för våra digitala lösningar anpassade för byggbranschen, säger Rikard König.

Inte minst pandemin har ökat behovet av digitalt arbete direkt till byggarbets­platsen genom läsplattor eller smarta mobiltelefoner. Att säkerställa att rätt version av en ritning används minskar risken för fel och besparar därmed både tid och kostnader för projekten.

I februari i år blev bygget Kvarteret Ankarstocken projekt nummer 20 000 för Byggnets dokumentation. Ett flervåningshus med hyres­lägenheter i centrala Norrköping ska bli verklighet. Melander Bygg är totalentreprenör.

Johan Skärsand, arbetschef på Melander Bygg säger att Byggnet varit viktigt för att samordna och strukturera projektet:

− Byggnet stödjer oss med dokument och ritningar, säger Johan Skärsand.

− Byggnet underlättar i relationer med leverantörer, konsulter och beställare. Byggnet säkerställer rätt information för alla inblandade parter, säger Johan Skärsand.

E-mail:leifmgn@gmail.com
Publicerad 2020-10-11 21:14:41

Senaste nummer

Din röst är viktig