Bostadsbyggandet ökade med 6 procent

Konjunkturen för byggbranschen har under hösten stabiliserats, enligt Trä och Möbelföretagen i en marknadsrapport.

Höstens konjunkturgenomgång pekar på en viss stabilisering av ekonomin efter vårens stora nedgång och oklara framtidsutsikter. Trots att läget i den svenska och globala ekonomin fortfarande är allvarligt, har de tidigare mörka prognoserna ljusnat något.

Bostadsmarknaden har som helhet haft en positiv utveckling i form av att aktiviteten och priserna har ökat, och antalet påbörjade bostäder har inte fallit nämnvärt.

Det är Trä och Möbelföretagen, TMF, som står för rapporten. Det totala bostadsbyggandet ökade med 6 procent under första halvåret 2020 jämfört med samma period 2019 enligt den senaste statistiken från SCB, visar TMF i siffror.

Samtidigt uppvisade branschgruppen dörrar och fönster en försiktig ökning av omsättningen med två respektive en procent, medan försäljningsökningen för trappor uppgick till 4 procent.

Möbelindustrin visade en inte oväntad svag utveckling; den totala exporten minskade under perioden med 4 procent, att jämföra med en ökning med 11 procent samma period 2019. Exporten av kontorsmöbler minskade under perioden med 12 procent. Förändringen kan med största sannolikhet förklaras med Covid 19-situationen.

− Sammantaget har våra branscher klarat krisen väl. Situationen ser nu ljusare ut även om det är för tidigt att blåsa faran över, säger David Johnsson, vd på Trä och Möbelföretagen.

− Det ökande bostadsbyggandet är en positiv framtidssignal för samtliga våra branscher, säger han.

E-mail:leifmgn@gmail.com
Publicerad 2020-10-25 20:53:41