Företaget Ebm papst bakom mätare av ventilation

Spekulationer om eventuell smittspridning med anledning av bristfällig ventilation inomhus sätter ämnet ventilation högt på agendan för de flesta. Frågan om luftkvaliteten inomhus har dock varit en av de viktigaste frågorna för byggbranschen långt före coronakrisen.

Företaget Ebm papst lanserar nu en apparat som ska bidra till god ventilation. Frågan är i högsta grad aktuell på grund av den rådande pandemin. Hittills har luftkvaliteten inomhus bedömts huvudsakligen utifrån skattningar.

Byggnader ventileras så mycket som möjligt, vilket betyder att anställda och invånare utsätts ofta för värme, kyla, fukt och föroreningar utifrån. Något som påverkar människors hälsa negativt.

Mätaren från Ebm papst samlar in och analyseras i ett överordnat system: Ebm papst Building Connect.  Med hjälp av algoritmer lär sig systemet från användarnas beteende, byggnadsegenskaper och miljöförhållanden, och de energibesparande fläktarna från ebm-papst hjälper till att skapa ett optimerat inomhus-ekosystem. Ebm-papst Building Connect, som är molnbaserat, spelar en aktiv och avgörande roll i att övervaka och reglera luftkvaliteten, och möjlighet finns att även ansluta andra system, som återfinns i byggnaden.

Certifierat ren luft
Fläktar från ebm-papst används inom olika typer av utrustning, t.ex. luftbehandlingsaggregat.
Fläktarna använder sensorer för att registrera och bearbeta olika parametrar, t.ex. rpm, vibrationer, buller, lufthastighet, volym, tryck och framför allt luftkvalitet.


Luftkvalitetssensorerna installerade av ebm-papst är certifierade och garanterar noggranna och jämförbara luftkvalitetsmätningar.
Den nya tekniken gör det möjligt för fastighetsansvariga att på ett enkelt sätt förbättra centrala och lokala ventilationssystem.
Målsättningar, som t.ex att hålla inomhusluftkvaliteten på optimal nivå, samtidigt som energikostnaderna minimeras, blir genom systemets tydliga gränssnitt både nåbart och engagerande att arbeta med.

En annan fördel är att den gör det möjligt att mäta och reglera hastigheten med vilken luft byts ut och renas med fullständig noggrannhet.

E-mail:leifmgn@gmail.com
Publicerad 2020-11-08 20:33:17

Senaste nummer

Din röst är viktig