Hållbara leverantörer prioriteras till Cederhusen

ROCKWOOL levererar isolering till projektet Cederhusen, som kommer bli ett av världens största bostadsprojekt i massivträ. Vid planering och större inköp för projektet har hållbarhet och miljö haft högsta fokus. 

”Vi har till exempel granskat miljövarudeklarationer noga och även vägt in parametrar som återvinning”, berättar Jakob Tengvald, projektchef på Veidekke Entreprenad.

Cederhusen är omtalat för både storlek och ambitionsnivå. Projektet ligger i stadsdelen Hagastaden i Stockholm och kommer bli ett område av totalt fyra byggnader på 7-13 våningar. Totalt handlar det om 237 lägenheter och åtta lokaler. Beställare är fastighetsbolaget Folkhem, och totalentreprenör för det första kvarteret är Veidekke Entreprenad.
”Det är en ynnest att få jobba i ett sådant här spännande och utvecklande projekt i massivträ”, kommenterar Projektchef Jakob Tengvald från Veidekke.

Jakob berättar att leverantörernas miljö- och hållbarhetsarbete har varit viktigt för besluten kring större materialinköp. Cederhusen har ingen miljömärkning, men materialval har utvärderats ur ett hållbarhetsperspektiv, både vad gäller klimatpåverkan och inomhusmiljön för de boende.
”Det händer mycket i byggbranschen nu och det är väldigt positivt att hållbarhet har blivit en konkurrensfaktor”, säger Jakob.

Leveranserna från ROCKWOOL omfattar olika stenullsprodukter till projektet. Det gäller i första hand isolering till fasad samt takisolering och isolering till innerväggar och undertak.
”Stenull och KL-trä passar bra ihop på grund av stenullens brandsäkra, fuktavvisande och ljuddämpande egenskaper”, menar arbetsledare Nanita Brar.

Stommen för första trapphuset är färdigmonterat och nu påbörjas arbetet med fasadkompletteringen där ROCKWOOL Redair Flex är en del av systemet.
”Hittills har arbetet gått enligt plan och det är ett väldigt kompetent team som jobbar i projektet. Det känns verkligen positivt när man är ute på arbetsplatsen och pratar med kollegorna!” avslutar Jakob.

Cederhusen är en bärande del av eventet Stora Trähus som arrangeras i anslutning till byggplatsen i november 2020. Under eventet kommer branschaktörer och toppolitiker som Finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund att vara på plats. ROCKWOOL kommer att delta under Stora Trähus för att diskutera sina stora satsningar för hållbart byggande.

Om ROCKWOOL-koncernen

ROCKWOOL är världsledande tillverkare av stenullsisolering. Vi erbjuder ett komplett utbud av högpresterande och hållbara isoleringsprodukter för byggnadsindustrin.

Koncernen sysselsätter över 11 000 medarbetare och har sitt huvudkontor utanför Köpenhamn. Sverigekontoret ligger i Jönköping. ROCKWOOL är noterat på NASDAQ OMX Den Nordiska Börsen Köpenhamn.

E-mail:leifmgn@gmail.com
Publicerad 2020-11-08 21:08:01

Senaste nummer

Din röst är viktig