Skiffer som fasad

I takt med att väderförhållandena blir mer extrema, efterfrågar fastighetsägare och byggare allt oftare bevis på materialens hållfasthet. Nordskiffer, som främst arbetar med fasadsystem för takskifferplattor, har bemött efterfrågan genom att genomföra ett prov för vindlaster.


Klimatförändringarna påverkar hela samhället, och ytskikt som tak och fasader är extra utsatta. Boverket konstaterar i en av sina rapporter ∗), med grund i SMHI:s beräkningar, att vindarna förväntades öka med 5-10 % de närmaste åren efter 2005. En ökning av vindstyrkan med 10 procent ger en lastökning på hela 20 procent, eftersom vindlasten på en yta är proportionell mot vindhastigheten i kvadrat. En klart märkbar ökning.
− Extremt väder påverkar hela samhället, och när det kommer till fasader och vind ställer det krav på oss som är leverantörer, säger Mats Komét, sakkunnnig inom fasadsystem med takskifferplattor på Nordskiffer.
Nordskiffer valde att möta branschens ökade efterfrågan på tydlig dokumentation genom att utföra ett prov för vindlaster. Testet genomfördes genom att en vanlig takskifferfasad byggdes upp. Den ventilerade hattprofilen NVFL för skiffer fästes in i ett ramverk av träläkt, och i hattprofilen monterades sedan takskifferplattor med stålkrok. Provningarna utfördes med simulerade vindlaster på 200 kg/m2 samt 400 kg/m2, i syfte att säkerställa att skifferplattorna inte skulle falla ut från sin fastsättning eller skadas. Takskifferfasaden klarade provningen utan att påverkas.
− Vi gjorde ett test i våra egna lokaler för några år sedan, så egentligen visste vi att vårt fasadsystem och våra skiffersorter står pall, men att kunna visa det med Rise i ryggen ger trygghet både för oss och de som köper våra material. Och resultatet är vi stolta över. NordClad med takskiffer är en vinnare, berättar Mats.
Men det finns en viktig aspekt med testet som Mats vill lyfta fram.
− Vi hade gärna sagt att takskiffer är ett alltigenom tryggt material att arbeta med, men skiffer finns över hela jordskorpan och det kan vara stor skillnad mellan sorterna. Tips till beställare är att hålla sig till de som är provade i ett komplett fasadsystem, gärna för både brand och vind, avslutar Mats.
Komponenter och förutsättningar:
− Ventilerad läkt av stålplåt, s.k. hattprofil, med en färdig hålbild monterades med skruv i bakomliggande material av trä.
− Skifferplattor 5-7 mm monterade i enkeltäckning (halvförband) med 60 mm överlappning i ovankant.
− Skifferplattor monterades i hattprofilen med stålkrok, 2 st per platta.
− Vertikala skarvar tätades med tätningsremsa av plåt som förhindrar att regnvatten tränger in bakom ytskiktet.

Nordskiffer är ledande återförsäljare av skiffer i Skandinavien. De största kundgrupperna är arkitekter, byggföretag och fastighetsbolag. Med noga utvalda leverantörer i Norden, Spanien, England och USA garanterar Nordskiffer alltid hög kvalitet och arbetar aktivt med social hållbarhet i alla led. De vanligaste användningsområdena för skiffer är tak, fasad och golv. Nordskiffer är medlem i Sveriges Stenindustriförbund och arbetar med fokus på miljö, etik och kvalitet i stenbranschen. Nordskiffer ingår i S:t Eriks-koncernen

*) Byggnader i förändrat klimat. Bebyggelsens sårbarhet för klimatförändringars och extrema väders påverkan. Utarbetad av Boverket för Klimat- och Sårbarhets-utredningen. Utgivare: Boverket september 2007.

E-mail:leifmgn@gmail.com
Publicerad 2020-11-22 20:54:28

Anmäl dig här till Byggarens nyhetsbrev

Mest läst

Senaste nummer

Din röst är viktig