Pandemin oroar byggföretagen mest

Coronapandemins effekter på affärerna är det som oroar Byggföretagens medlemsföretag mest. Hela 55 procent av alla medlemsföretag hyser oro inför framtiden som en följd av den ekonomiska osäkerhet som pandemin skapar. Det visar Byggföretagens senaste Byggbarometer.

- Det bästa sättet för Sverige att övervinna krisen är att fortsätta bygga. Nu är det särskilt viktigt att offentliga investeringar säkerställs, säger Catharina Elmsäter-Svärd, VD för Byggföretagen.
- Regeringen behöver också se hur man kan öka möjligheterna för fler att köpa en bostad, exempelvis genom att slopa skärpta amorteringskrav och mildra kreditrestriktionerna.
- Så kan vi på riktigt få fart på byggandet, säger Catharina Elmsäter-Svärd.
Enligt Byggbarometern upplever 66 procent av medlemsföretagen minskad orderingång i hög eller viss utsträckning. 29 procent upplever finansierings- eller likviditetsproblem.
Av barometern framgår även att 15 procent av medlemsföretagen har tvingats varsla personal. 14 procent svarar att de ännu inte varslat, men kan komma att behöva göra det.
Coronapandemin är inte det enda som bekymrar Byggföretagens medlemsföretag. 19 procent av företagen oroar sig för osund konkurrens och 14 procent för kompetensbrist.
Byggbarometern besvarades av 565 medlemsföretag hos Byggföretagen. Undersökningen gjordes under perioden 13-20 januari 2021.

E-mail:leifmgn@gmail.com
Publicerad 2021-02-09 10:37:56

Senaste nummer

Din röst är viktig