Solceller kan vålla stora problem

 400 000 solcellsanläggningar och över 2 miljoner laddningsplatser för elfordon planeras nu i Sverige. I dessa tider då mycket ska vara ekologiskt och miljötillvänt, kan installerandet av solceller skapa problem.

Installatörsföretagen skriver i en rapport att en solcellsanläggning kan slå ut jordfelsbrytare hos grannar utan att dessa märker det. Risken för personskador kan därmed öka.
− Slås jordfelsbrytaren ut kan det innebära stor fara och leda till fara för livet, säger Fredrik Byström Sjödin, elsäkerhetsexpert på Installatörsföretagen.
− Våra undersökningar i rapporten visar att solceller i kombination med en viss typ av jordfelsbrytare kan ha just den effekten – inte enbart på ditt eget nät utan till och med på din ovetande grannes nät, säger Fredrik Byström Sjödin.

Över gränsvärde
En solcellsanläggning avger viss mängd likström trots växelriktare. Installatörsföretagens tester visar att likströmmar kan vara så höga som 5-8 procent av växelströmmen – långt över gränsvärdet 0,5 procent som idag är produktstandard.
Vid likström högre än 6 mA slutar jordfelsbrytare av typ A att fungera utan några synliga spår, inte bara i huset med solcellsanläggningen.
De fastnar i ett tillslaget läge. Jordfelsbrytare av typ A kan slås ut även i angränsade hus utan att ägaren märker det.
− Det är mycket överraskande att förekomsten av likströmskomponenter kan bli så hög och det ställer mycket höga krav på elinstallationer i framtiden, fortsätter Fredrik Byström Sjödin. 
− Är man orolig över sin nuvarande anläggning ska man be ett elinstallationsföretag kontrollera jordfelsbrytarna och om det bedöms nödvändigt byta från typ A till typ B, fortsätter Fredrik Byström Sjödin.
 − Att installera solceller är inte någon enkel historia. Det kräver kunnande och fackmannamässighet.
− Vår undersökning visar ytterligare vikten av att utföra installationerna korrekt. Men mer kommer att behöva göras för att möta de här problemen i framtiden, säger Fredrik Byström Sjödin.

E-mail:leifmgn@gmail.com
Publicerad 2021-03-08 20:01:47

Senaste nummer

Din röst är viktig