50.000 NYA JOBB INOM BYGGBRANSCHEN

Arbetsförmedlingen har gjort en prognos för branscher i tillväxt för kommande år. En av de branscher som behöver flest nya medarbetare är byggbranschen.

Stockholm är den region i landet där behovet av nya medarbetare inom byggbranschen är som störst. Stockholm kommer att präglas av en rad byggprojekt. 

Regionen kommer att ha en stark befolkningstillväxt.  Projekt inom länets infrastruktur är många. Tunnelbanans expansion i Stockholm är ett sådant exempel. Nya stadsdelar med nya bostäder som planeras är många. Byggbranschen kommer att expandera, många nya medarbetare behövs. Ljusa tider är sålunda att vänta för byggbranschen, det är den ljusa slutsatsen.

E-mail:leifmgn@gmail.com
Publicerad 2021-03-22 09:51:28

Senaste nummer

Din röst är viktig