Stora regionala skillnader på byggmarknaden

När de påbörjade husbyggnadsinvesteringarna under 2020 summeras, visar det sig att de regionala skillnaderna är stora. Bland storstadsregionerna är det Skåne som har utvecklats starkast, men sett till hela landet är det i Mellansverige som investeringarna har ökat kraftigast, det visar NAVET Analytics i en rapport.

Under 2020 utvecklades storstadslänen åt olika håll. I Skåne växte investeringarna med 15 procent. Uppgången i Stockholm var mer modest med två procent. I Västra Götaland minskade de däremot med cirka10 procent.

Mellansverige

Storstadslänens andel av de totala husbyggnadsinvesteringarna minskade till 55 procent. Absolut starkast utveckling redovisades i Mellansverige, där investeringarna ökade med 30 procent.

  • Uppgången var bred och berörde samtliga sektorer, säger Magnus Klein, ansvarig för konjunkturbevakning på företaget NAVET Analytics. Värt att lyfta fram är dock både industri och offentliga lokaler, vilka växte med 40-50 procent under 2020 jämfört med 2019, fortsätter Magnus Klein.

Blickar vi framåt och tittar på prognosen för 2021, ser det däremot annorlunda ut. Västra Götaland är den region som vi tror kommer att utvecklas bäst, säger Magnus Klein. 

E-mail:leifmgn@gmail.com
Publicerad 2021-04-06 20:29:17

Anmäl dig här till Byggarens nyhetsbrev

Mest läst

Senaste nummer

Din röst är viktig